We meet Sundays at 6:00 PM
Lagos
Lagos
Lagos,  1111
Nigeria
 
 

President

Name
Please login to view contact info
 
 

Club Executives

Title
Name
Please login to view contact info
President Elect
 
 
Vice President
member Name Info ImgAshvini Nagarkar
member photo

Ashvini Nagarkar

Vice President
 
 
 
 
Secretary
member Name Info ImgPriyanka Puri
member photo

Priyanka Puri

Secretary
 
 
 
 
Treasurer
 
 
 
No club directors assigned